Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Informaciniai pranešimai

 

 

 

 

nuo 2013 m. teritorijų planavimo informaciniai pranešimai


                                        

 

 


 

 

 

Pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, adresu: Aukštaičių g. 23, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje.

 

Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie Vytautui Andriuškai nuosavybės teise priklausančių pastatų (gyvenamojo namo – unikalus Nr. 8899-0009-7017, ūkinio pastato - unikalus Nr. 8899-0009-7028), esančių Aukštaičių g. 23, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje.

 

 

 

Žemės sklypo plano organizatorius – Vytautas Andriuška, gyv. Aukštaičių g. 23, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje.

 

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „TOPOKADMA“, Tel. 8 612 10948, el. paštas topokadma@gmail.com

 


 

 

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo projektas, Pagėgių sav., Benininkų k., Darželių g. 2.

Planavimo tikslas – įsiterpusio valstybinės žemės sklypo prijungimas prie V. Daukilienei ir R. Daukilui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2111-6545.
Planavimo organizatorius – Vidutė Daukilienė
Sklypo formavimo projekto rengimo pradžia 2012.12.12
Su parengtu žemės sklypo formavimo projektu, bei sprendinių poveikio vertinimu galima susipažinti darbo dienomis nuo 2012 m. gruodžio 12 d. iki 2012 m. gruodžio 23 d. pas rengėją Vytauto g.18, Pagėgiai.
Pareikšti pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. Iki 17 val. adresu: Vytauto g. 18, Pagėgiai, tel. 8-441-57148
Projekto rengėjas Jonas Andriejauskas

 

 

 

Informuojame, kad yra rengiamas žemės sklypo formavimo projektas, Pagėgių sav., Natkiškių sen., Daubarų k.
Planavimo tikslas – žemės sklypo suformavimas prie G. Kervelienės ir B. Kalpoko nuosavybės teise valdomų pastaų.
Planavimo organizatorius – Genovaitė Eleonora Kervelienė
Sklypo formavimo projekto rengimo pradžia 2012.12.12
Su parengtu žemės sklypo formavimo projektu, bei sprendinių poveikio vertinimu galima susipažinti darbo dienomis nuo 2012 m. gruodžio 12 d. iki 2012 m. gruodžio 23 d. pas rengėją Vytauto g.18, Pagėgiai
Pareikšti pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. Iki 17 val. adresu: Vytauto g. 18, Pagėgiai, tel. 8-441-57148
Projekto rengėjas Jonas Andriejauskas

Žemės sklypo Vytauto g. 52F, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimas

 

 

Žemės sklypo Vytauto g. 52G, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimas

Žemės sklypo Vytauto g. 52D, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimas

Žemės sklypo Vytauto g. 52H, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimas

Žemės sklypo  M. Jankaus g. 15, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimas

Žemės sklypo plano Rambyno g. 10, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimas

Žemės sklypo plano Nemuno g. 28, Panemunės mieste, Pagėgių savivaldybėje, tvirtinimas

Žemės sklypos plano Mokyklos g. 18, Panemunės mieste, Pagėgių savivaldybėje, tvirtinimas


 

Parengti Pagėgių savivaldybėje naujai steigiamų Kadagynės miško ąžuolo, Mikytų miško beržo ir Šilgalių miško pušies valstybinių genetinių draustinių ribų planai.

Planavimo pagrindas - Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. V-275.
Planavimo organizatorius Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.p. vstt@vstt.lt
Plano rengėjas
– VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 262 34 60, faks. (8 5) 262 16 72,el.p. krastotvarka@vzf.lt
Kviečiame visuomenę nuo š. m. gruodžio 17 d. iki 2013 sausio 17 d. susipažinti su sprendiniais ir pareikšti savo pastabas bei pasiūlymus raštu ekspozicijos vietoje esančiame pasiūlymų registracijos žurnale. Planų grafinės ir tekstinė dalys eksponuojamos Pagėgių savivaldybės III aukšte (Vilniaus g. 9, Pagėgiai) bei VĮ Šilutės miškų urėdijos (Nemuno g. 15, Šilutė) I aukšto salėje. Su parengtų planų sprendiniais taip pat galima susipažinti ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos internetiniame tinklalapyje www.vstt.lt. Pasiūlymus galima siųsti paštu, faksu ar elektroniniu paštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui.

Viešas susirinkimas vyks 2013 m. sausio 17 d. 14 val. Šilutės miškų urėdijos I aukšto salėje.

Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.


RENGIAMAS ROMUALDO DIKSO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAS ŪKININKO SODYBOS VIETAI PARINKTI

 

 

Planuojama teritorija – 9.6032 ha žemės sklypas, kadastrinis Nr. 8892/0002:0058 Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Aušgirių kaimas, Girių g. 10.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – rengiamas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Romualdas Diksas.
Su projektu susipažinti galima nuo š. m. lapkričio mėn. 30 d. iki gruodžio mėn. 14 d. Kranto g. 10, Tauragė.
Projekto rengėjas – Juozas Lukoševičius, Kranto g. 10, Tauragė, tel. 8-650-80519, el. paštas juozas.l@tvk.lt.


 

 

 

 

Pagėgių miesto šilumos ūkio specialiojo plano esamos buklės analizė

Pagėgių miesto šilumos ūkio specialiojo plano koncepcija

Pagėgių miesto šilumos ūkio specialiojo plano koncepcijos priedai

 

 

Dėl žemės sklypo, Vilniaus g. 16A, Pagėgių m., Pagėgių sav., detaliojo plano patvirtinimo.

Dėl projektavimo sąlygų sąvado OBJEKTUI „Savivaldybės administracijos pastato rekonstrukcija vilniaus g. 11, pagėgiuose“ tvirtinimo


 

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Vytauto g. 1B Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje parengto plano ( prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui) viešas svarstymas.

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie pastato, esančio Vytauto g. 1B, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje. Nustatant žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės paskirtį - kitą, numatant naudojimo būdą - komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybai.

Plano rengėjas: Artūras Mockus, Vytauto g. 83-315, III - čias aukštas, tel. 8 656 67388.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2012 m. lapkričio 26 d. iki š. m. gruodžio 8 d. Tauragėje, Vytauto g. 83-315, III - čias aukštas. Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos plano rengėjui.

Plano rengėjas Artūras Mockus


 

 

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 8860/0005:312 ir 8860/0005:223) sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (sklypų sujungimas)

Planavimo organizatorius – Romanas Ambroza ir Zita Ambrozienė

Su parengtu žemės sklypo pertvarkymo (sklypų sujungimas) projektu, bei sprendinių poveikio vertinimu galima darbo dienomis nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki 2012 m. gruodžio 5 d. pas rengėją Vytauto 83-315, Tauragė.

Pareikšti pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. Iki 17 val. adresu Vytauto g. 83-315, Tauragė, tel. 8 656 67388.

Projekto rengėjas Artūras Mockus „UAB ŽEMĖS MATAS“


 

 

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo Vilniaus g. 39A Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje parengto plano ( prilyginto detaliojo teritorijų planavimo dokumentui) viešas svarstymas.

Planavimo tikslas: suformuoti žemės sklypą prie pastatų, esančių Vilniaus g. 39A, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje. Nustatant žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį - kitą, numatant naudojimo būdą - gyvenamosios teritorijos, pobūdį - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai.

Plano rengėjas: Artūras Mockus, Vytauto g. 83-315, III - čias aukštas, tel. 8 656 67388.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2012 m. lapkričio 23 d. iki š. m. gruodžio 8 d. Tauragėje, Vytauto g. 83-315, III - čias aukštas. Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos plano rengėjui.


 

 

Rengiamas žemės sklypo formavimo projektas, prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškių seniūnijoje, Vilkyškių kadastro vietovėje, Žukų kaime V. Gaigalaičio gatvė Nr. 11 ir 13.

Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas.

Planavimo organizatorius – Žukų evangelikų liuteronų parapija

Su parengtu žemės sklypo pertvarkymo projektu, bei sprendinių poveikio vertinimu galima darbo dienomis nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki 2011 m. gegužės 29 d. pas rengėją Vytauto 83-315, Tauragė.

Pareikšti pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. Iki 17 val. adresu Vytauto g. 83-315, Tauragė, tel. 8 656 67388.

Projekto rengėjas Artūras Mockus „UAB ŽEMĖS MATAS“


 

 

RENGIAMAS NAPALEONO JASIULIO IR JANINOS MARCINKIENĖS ŽEMĖS SKLYPO PAUŠYNO G. 20 PAGĖGIŲ M. PAGĖGIŲ SAV., PLANAS (PRILYGINAMAS DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI)

Planuojama teritorija – 0.1968 ha žemės sklypas, Pagėgių sav. Pagėgių m. Pušyno g. 20

Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo suformavimas prie nuosavybės teise valdomų statinių.

Planavimo organizatorius – Janina Marcinkienė

Su projektu susipažinti galima nuo š. m. gegužės 16 d. iki gegužės 30 d. Kranto g. 10, Tauragė.

Projekto rengėjas – Juozas Lukoševičius, Kranto g. 10, Tauragė, tel. 8-614-04366 el. paštas juozas.l@tvk.lt.


Pradedamas rengti žemės sklypo, statiniui Jaunimo g. 3, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje eksploatuoti, planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Plano rengimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. A1-31 ,,Dėl žemės sklypo plano Jaunimo g. 3, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, rengimo“.

Plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamam statiniui Jaunimo g. 3, Pagėgių mieste, Pagėgių savivaldybėje, eksploatuoti.

Plano rengimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g. 9, tel. (8 441) 57482, faks. (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt. Interneto tinklalapis: www.pagegiai.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“ Tauragė, Bažnyčių g. 20, III aukštas., tel. (8 446) 72813, el. paštas: regina.tauragesplanas@zebra.lt.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti plano rengėjo patalpose nuo 2012 m. gegužės 7 d. iki 2012 m. gegužės 22 d. darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

Pasiūlymus dėl parengto plano galima teikti raštu planavimo organizatoriui arba plano rengėjui iki susipažinimo su planu termino pabaigos.

Informacija apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą bus skelbiama laikraštyje ,,Pamarys“.

 


Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Pagėgių sav., Stoniškių sen., Šilgalių k., prie UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ nuosavybės teise priklausančių pastatų ir inž. tinklų.

Planavimo tikslas – žemės sklypo, reikalingo UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ nuosavybės teise valdomiems pastatams ir inžineriniams tinklams eksploatuoti, suformavimas, Valstybinėje žemėje.

Planavimo organizatorius – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, Vilniaus g. 12, Pagėgių m., tel. 8-441-56003.

Plano rengėjas: UAB „Geometra“, adresas: Taikos pr. 88A (VC „1000“), Kaunas, tel. (8-37) 312352, faks. (8-37) 311733, arch. Aušra Martusevičiūtė, tel. 8-699-88716, el.paštas ausra.martuseviciute@geometra.lt, www.geometra.lt.

Su parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto dokumentacija galima susipažinti nuo 2012-04-06 iki 2012-04-20 plano organizatoriaus UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ patalpose (Vilniaus g. 12, Pagėgiai), UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaunas) arba Stoniškių seniūnijos patalpose (Stoniškių k., Pagėgių sav.).

Teikti pasiūlymus ar pastabas raštu galima nuo 2012-04-06 iki 2012-04-20 plano organizatoriui arba rengėjui.

Parengto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto viešo svarstymo su visuomene susirinkimas vyks 2012-04-20, 11.00 val. plano rengėjo UAB „Geometra“ patalpose (Taikos pr. 88A (7 aukštas), Kaunas).


 

 

Rengiamas žemės sklypų formavimo projektas, prie nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių Pagėgių savivaldybėje, Stoniškių seniūnijoje, Stoniškių kaime, Adakavo kadastrinėje vietovėje.

Planavimo tikslas – žemės sklypų formavimas.

Planavimo organizatorius – Tomas Ambroza

Su parengtu žemės sklypo pertvarkymo projektu, bei sprendinių poveikio vertinimu galima darbo dienomis nuo 2012 m. balandžio 5 d. iki 2012 m. balandžio 20 d. pas rengėją (Vytauto 83-315, Tauragė).

Pareikšti pastabas ir pasiūlymus projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis nuo 8 val. iki 17 val., tel. 8 656 67388.

Projekto rengėjas Artūras Mockus


 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Adresu:Pagėgių sav., Pagėgių mstl., Žemaičių g.10

Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-03-25

Projekto organizatorius: Egidijus Kuisys

Projekto rengėjas – Juozo Lukoševičiaus PĮ Kranto g. 10, Tauragė, tel. 8-446-59383, el. paštas juozas.l@tvk.lt

 


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui.

Adresu:Pagėgių sav., Pagėgių mstl., Malūno g. 2

Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2012-03-25

Projekto organizatorius: Sigitas Murauskas

Projekto rengėjas – Juozo Lukoševičiaus PĮ Kranto g. 10, Tauragė, tel. 8-446-59383, el. paštas juozas.l@tvk.lt

 


 

 

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų kurių kadastriniai Nr. 8847/0004:97 ir 8847/0004:111, Pagėgių sav., Pagėgių sen., Birštoniškių k. detalusis planas

Detaliojo planavimo tikslas: žemės sklypo Pagėgių sav., Birštoniškių k. kadastrinis Nr. 8847/0004:111 (plotas 1.000 ha), pakeisti žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, nustatant naudojimo pobūdį - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos; žemės sklypo Pagėgių sav., Birštoniškių k., kadastrinis Nr. 8847/0004:97, padalijimas, atidalintos dalies (apie 0.5000 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdį - pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir sujungimas su žemės sklypu kurio kadastrinis Nr. 8847/0004:111. sujungtuose žemės sklypuose numatoma veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas, smulkus automobilių remontas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. gruodžio mėn. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas su visuomene bendraja tvarka.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,Altaura“, Pagėgių sav., Birštoniškių k., tel. 8 699 69903


 

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų (kadastrinis Nr. 8847/0004:111 ir 8847/0004:97) Pagėgių sav., Pagėgių sen., Birštoniškių k., parengto detaliojo plano viešas svarstymas.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo Pagėgių sav., Birštoniškių k., kadastrinis Nr. 8847/0004:111 (plotas 1.000 ha) žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas nustatant naudojimo pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos; žemės sklypo Pagėgių sav., Birštoniškių k., kadastrinis Nr. 8847/0004:97 (plotas 2,450 ha) padalijimas, atidalintos dalies (apie 0,5000 ha) pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, naudojimo pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos ir sujungti su žemės sklypu kurio kadastrinis Nr. 8847/0004:111. Nustatyti sklypų kampų koordinates, naudojimo režimą, apribojimus. Sujungtuose žemės sklypuose numatoma veikla – netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demontavimas, smulkus automobilių remontas.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,Altaura“ atstovaujama Algirdo Juciaus, tel. 8 699 69903.

Projekto rengėjas UAB „Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20, III - čias aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. kovo 13 d. iki 2012 m. balandžio 11 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III – čiame aukšte. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių sav., Pagėgių sen., nuo 2012 m. kovo 26 d. iki balandžio 11 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2012 m. balandžio 11 d. 11 val. Pagėgių sav., Pagėgių sen.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas


 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Vidgirių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., detalusis planas.

Detaliojo plano tikslas - padalinti žemės sklypą kadastrinis Nr. 8847-0002-0033, plotas 1.71 ha į du žemės sklypus, kurių vienas (šalia gretimybių 3; 4) būtų 0.30 ha, kitas 1.41 ha. Atidalintą 1.41 ha žemės sklypą sujungti su 0.26 ha žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 8847-0002-0032 pakeisti sujungto žemės sklypo paskirtį pagal statinio paskirtį, žemės sklypo naudojimo režimą, specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Planavimo organizatorius – Laima Reichertienė, tel. 8 685 86266.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Mastelis“, Vydūno g. 23, Tauragė, Tauragės r. sav. tel. mob. 8 686 27382. el. p. mastelis@mail.ru


 

 

Informuojame, kad skelbiamas 0,0543 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0021-7123) Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., parengto detaliojo plano viešas svarstymas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – Evelina Popendikytė - Stonienė, Žvejų g. 9, Vilkyškiai, Pagėgių sav., tel. 8 685 18369.

Projekto rengėjas: UAB „Tauragės planas, Bažnyčių g. 20, III - čias aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. sausio 23 d. iki vasario 23 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III – čiame aukšte. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių sav., Vilkyškių sen., nuo 2012 m. vasario 6 d. iki vasario 23 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2012 m. vasario 23 d. 11 val. Pagėgių sav., Vilkyškių sen.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas


 

 

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo (unikalus Nr.8801-0003-0038) esančio Pagėgių sav., Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų k. parengto detaliojo plano viešas svarstymas.

Planavimo tikslas – žemės sklypo (unikalus Nr.8801-0003-0038) padalijimas į tris sklypus, dviem iš jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, numatant naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, vėjo jėgainių (330 kW ir 850 kW) statybai.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,Homeras”, Gauraičių k. 14, Tauragės r. sav., tel. 8 650 36442.

Projekto rengėjas UAB „Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20, III - čias aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. vasario 14 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III – čiame aukšte. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių sav., Pagėgių sen., nuo 2012 m. sausio 27 d. iki vasario 14 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2012 m. vasario 14 d. 11 val. Pagėgių sav., Pagėgių sen.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas


 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo (unikalus Nr.8801-0003-0038) Pagėgių sav., Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų k. detalusis planas.

Planavimo pagrindas – Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-06-27 sprendimas Nr. T-87 “Dėl leidimo rengti detalųjį planą žemės sklype (unikalus Nr.8801-0003-0038), esančiame Pagėgių sav., Benininkų kadastrinėje vietovėje, Gudų k., perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB „Homeras“.

Planavimo organizatorius – UAB ,,Homeras”, Gauraičių k. 14, Tauragės r. sav., tel. 8 650 36442.

Plano rengėjas - UAB „Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20, III aukštas, tel. 8 687 87551.

Planavimo tikslai – žemės sklypo (unikalus Nr. 8801-0003-0038) padalijimas į tris, du iš jų pagrindinės žemės naudojimo keitimo iš žemės ūkio į kitą, numatant naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorija vėjo jėgainių statybai.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – 2011 m. gruodžio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Apie detaliojo plano sprendinių aptarimą, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.


 

 

Informuojame, kad atšaukiama rengiamo žemės sklypų, esančių Pagėgių savivaldybės Strazdų kaime 12,42 ha (unikalus Nr.4400-0305-8420), 8,00 ha (unikalus Nr.4400-0857-0450), Sodėnų kaime 8,93 ha (unikalus Nr.8832-0003-0042) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje, Strazdelių kaime 18,10 ha (unikalus Nr.8847-0003-0023), 42,85 ha (unikalus Nr.8847-0003-0017), Vidgirių kaime 3,00 ha (unikalus Nr.8847-0003-0037), 4,49 ha (unikalus Nr.8847-0003-0038), Birštoniškių kaime 27,10 ha (unikalus Nr.4400-0255-1588) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje, detaliojo plano projekto viešo svarstymo procedūra. Skelbta projekto ekspozicija nuo 2011-12-01 iki 2011-12-16 Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., Pagėgių sav. ir Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Pagėgiai neįvyks.

Taip pat neįvyks detaliojo plano projekto viešas svarstymas, kuris buvo numatytas 2011-12-19 11 val. Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Pagėgiai.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. 8 698 08831.

Apie detaliojo plano projekto viešinimo procedūras informuosime papildomai.


 

Informuojame, kad atšaukiama rengiamo žemės sklypų: Pagėgių savivaldybės Birštoniškių kaime 33,16 ha (unikalus Nr.4400-0590-0374), 1,6 ha (unikalus Nr.4400-0609-8422), 1,05 ha (unikalus Nr.4400-0680-8219), 15,00 ha (unikalus Nr.4400-0680-8419), 17,6 ha (unikalus Nr.4400-0680-8340), Piktupėnų kaime 1,00 ha (unikalus Nr.4400-0720-3521) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje; Birštoniškių kaime 7,39 ha (unikalus Nr.8832-0001-0071), 6,53 ha (unikalus Nr.8832-0001-0048), 1,8 ha (unikalus Nr.8832-0001-0076), 3,21 ha (unikalus Nr.8832-0001-0077), 2,13 ha (unikalus Nr.4400-0770-2323), 2,00 ha (unikalus Nr.4400-0167-1968), 2,00 ha (unikalus Nr.4400-0167-1838), 2,57 ha (unikalus Nr.4400-0305-6026), 0,65 ha (unikalus Nr.4400-0844-5014) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje; Trakininkų kaime 4,38 ha (unikalus Nr.8832-0001-0064), 10,35 ha (unikalus Nr.4400-0305-9183), 6,37 ha (unikalus Nr.4400-0166-9496), 0,79 ha (unikalus Nr.4400-0166-9574), 5,17 ha (unikalus Nr.8832-0001-0056), 5,31 ha (unikalus Nr.4400-0857-3712), 12,35 ha (unikalus Nr.4400-0770-0529), 2,36 ha (unikalus Nr.4400-0770-0661) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje, detaliojo plano projekto viešo svarstymo procedūra. Skelbta projekto ekspozicija nuo 2011-12-01 iki 2011-12-16 Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., Pagėgių sav. neįvyks.

Taip pat neįvyks detaliojo plano projekto viešas svarstymas, kuris buvo numatytas 2011-12-19 10 val. Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Pagėgiai.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda, tel. 8 698 08831.

Apie detaliojo plano projekto viešinimo procedūras informuosime papildomai.

 

 

 


 

 

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų, esančių Pagėgių savivaldybės Strazdų kaime 12,42 ha (unikalus Nr.4400-0305-8420), 8,00 ha (unikalus Nr.4400-0857-0450), Sodėnų kaime 8,93 ha (unikalus Nr.8832-0003-0042) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje, Strazdelių kaime 18,10 ha (unikalus Nr.8847-0003-0023), 42,85 ha (unikalus Nr.8847-0003-0017), Vidgirių kaime 3,00 ha (unikalus Nr.8847-0003-0037), 4,49 ha (unikalus Nr.8847-0003-0038), Birštoniškių kaime 27,10 ha (unikalus Nr.4400-0255-1588) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje, detalųjį planą.

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas būtų inžinerinės infrastruktūros teritorijos, o naudojimo pobūdis būtų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių statyba).

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. I ketvirčio.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-11-21 darbo dienomis Liepų g. 66, Klaipėda, o vieša ekspozicija vyks nuo 2011-12-01 iki 2011-12-16 imtinai Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., Pagėgių sav. ir Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, LT-99287 Pagėgiai.

Projekto viešas svarstymas vyks 2011-12-19 11 val. Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, LT-99287 Pagėgiai.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama tel. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


 

Informuojame apie pradedamą rengti 24,4 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.8847-0002-0075), esančio Strepeikių k., Pagėgių sen., Pagėgių savivaldybės teritorijoje, detalųjį planą.

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas būtų inžinerinės infrastruktūros teritorijos, o naudojimo pobūdis būtų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių statyba).

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. I ketvirčio.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-11-21 darbo dienomis Liepų g. 66, Klaipėda, o vieša ekspozicija vyks nuo 2011-12-01 iki 2011-12-16 imtinai Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Pagėgiai.

Projekto viešas svarstymas vyks 2011-12-19 9 val. Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, Pagėgiai.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama tel. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


 

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų: Pagėgių savivaldybės Birštoniškių kaime 33,16 ha (unikalus Nr.4400-0590-0374), 1,6 ha (unikalus Nr.4400-0609-8422), 1,05 ha (unikalus Nr.4400-0680-8219), 15,00 ha (unikalus Nr.4400-0680-8419), 17,6 ha (unikalus Nr.4400-0680-8340), Piktupėnų kaime 1,00 ha (unikalus Nr.4400-0720-3521) Piktupėnų kadastrinėje vietovėje; Birštoniškių kaime 7,39 ha (unikalus Nr.8832-0001-0071), 6,53 ha (unikalus Nr.8832-0001-0048), 1,8 ha (unikalus Nr.8832-0001-0076), 3,21 ha (unikalus Nr.8832-0001-0077), 2,13 ha (unikalus Nr.4400-0770-2323), 2,00 ha (unikalus Nr.4400-0167-1968), 2,00 ha (unikalus Nr.4400-0167-1838), 2,57 ha (unikalus Nr.4400-0305-6026), 0,65 ha (unikalus Nr.4400-0844-5014) Lumpėnų kadastrinėje vietovėje; Trakininkų kaime 4,38 ha (unikalus Nr.8832-0001-0064), 10,35 ha (unikalus Nr.4400-0305-9183), 6,37 ha (unikalus Nr.4400-0166-9496), 0,79 ha (unikalus Nr.4400-0166-9574), 5,17 ha (unikalus Nr.8832-0001-0056), 5,31 ha (unikalus Nr.4400-0857-3712), 12,35 ha (unikalus Nr.4400-0770-0529), 2,36 ha (unikalus Nr.4400-0770-0661) lumpėnų kadastrinėje vietovėje, detalųjį planą.

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas būtų inžinerinės infrastruktūros teritorijos, o naudojimo pobūdis būtų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių statyba).

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2012 m. I ketvirčio.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-11-21 darbo dienomis Liepų g. 66, Klaipėda, o vieša ekspozicija vyks nuo 2011-12-01 iki 2011-12-16 imtinai Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., Pagėgių sav.

Projekto viešas svarstymas vyks 2011-12-19 10 val. Pagėgių seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 25, LT-99287 Pagėgiai.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama tel. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.


 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti 0,0543 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0021-7123) Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen., Pagėgių sav., detalusis planas.

Detaliojo planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti žemės naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos, pobūdį – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir tvirtinamas bendrąja tvarka. Apie detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene laiką ir vietą bus pranešta papildomai.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – Evelina Popendikytė - Stonienė, Žvejų g.9, Vilkyškiai, Vilkyškių sen., Pagėgių sav., tel. 8 685 18369

 


 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertrvarkymo projektas,
Adresu:Pagėgių sav., Pagėgių sen., Mikytų k.10
Tikslas: žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas žemės sklypo suformavimas prie V.Gečo įmonei priklausančio pastato un.Nr.4400-1500-6081.
Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2011-09-21
Projekto organizatoriu: Vaidas Gečas
Projekto rengėjas – Juozo Lukoševičiaus PĮ Kranto g. 10, Tauragė, tel. 8-446-59383, el. paštas juozas.l@tvk.lt.


 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Pagėgių sav.:

Pagėgių sen.: Genių k. kad.: Nr. 8847/0002:54, plotas - 15,2200 ha; kad. Nr. 8847/0002:70, plotas – 6,8200 ha; kad. Nr. 8847/0002:94, plotas – 25,2300; Strepeikių k.: kad. Nr. 8847/0002:115, plotas – 3,5000 ha; kad. Nr. 8847/0002:117, plotas – 11,1300 ha; kad. Nr. 8847/0002:46, plotas – 20,5200 ha; kad. Nr. 8847/0002:74, plotas – 24.0200; kad. Nr. 8847/0002:119, plotas – 9,9600; kad. Nr. 8847/0003:24, plotas – 8,2200 ha; Vėlaičių k. kad. Nr. 8824/0003:82, plotas – 19,2800 ha, kad. Nr. 8824/0003:46, plotas – 13,1500 ha; kad. Nr. 8824/0003:80, plotas – 22,0200 ha; Piktupėnų k. kad. Nr. 8847/0001:40, plotas – 14,0300 ha; Kulmenų k. kad. Nr. 8824/0004:69, plotas – 15,6700 ha; kad. Nr. 8824/0004:82, plotas – 5,8500 ha; kad. Nr. 8824/0004:91, plotas – 7,7100 ha; kad. Nr. 8824/0004:57, plotas – 4,4800 ha; kad. Nr. 8824/0004:61, plotas – 9,2500 ha;

Lumpėnų sen.: Nepertlaukių k.: kad. Nr. 8832/0004:56, plotas – 12.0000 ha; kad. Nr. 8832/0003:84, plotas – 14,1000 ha; kad. Nr. 8832/0003:85, plotas – 8,7900 ha; kad. Nr. 8832/0004:86, plotas – 20,4600 ha; Sodėnų k. kad. Nr. 8832/0003:63, plotas – 4,9400 ha; Strazdų k. kad. Nr. 8832/0003:109, plotas – 22,6600 ha; Lumpėnų k. kad. Nr. 8832/0003:43, plotas – 6,6400 ha; Kerkutviečių k. kad. Nr. 8832/0003:41, plotas – 15,6200 ha. detalusis planas.

Planavimo pagrindas - Pagėgių savivaldybės tarybos 2011-06-27 sprendimas Nr. T-88 “Dėl leidimo rengti detaliuosius planus vėjo jėgainių parkui įrengti Pagėgių savivaldybės Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose rengiamo specialiojo plano ribose esančiuose žemės sklypuose, perduodant planavimo organizatoriaus teises ir pareigas UAB ,,Amberwind””.

Planavimo organizatorius – UAB ,,AMBERWIND”, Nemuno g. 139, Klaipėda, tel. 8 616 01005, faksas 8 46 341589, el. p. es@nemo.lt

Plano rengėjas - UAB „Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20, III aukštas, tel. 8 687 87551, faksas 8 446 72813, el. p. regina.tauragesplanas@zebra.lt

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalijimas, atidalintų žemės sklypų žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių, elektros transformatorių pastotės) statybai, suformuoti žemės juostas elektros kabelių ir automobilių kelių įrengimui.

Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) –2011 m. birželio mėn. – 2012 m. balandžio mėn.

Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Apie detaliojo plano sprendinių aptarimą, viešos ekspozicijos bei susirinkimo vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informaciją teikia ir pasiūlymus priima planavimo organizatorius ir detaliojo plano rengėjas.

 


 

 

 

 

Informuojame, kad parengtas Vėjo jėgainių parko įrengimo Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių sav., specialusis planas.

Planuojama teritorija - Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijų teritorijų dalys.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 11, Pagėgiai, tel. 8 441 70400, el. p. info@pagegiai.lt

Plano rengėjas – UAB ,,Tauragės planas“, III aukštas, Bažnyčių g. 20, Tauragė, tel. 8 687 87551, el p. regina.tauragesplanas@zebra.lt

Susipažinti su parengto specialiojo plano sprendiniais, galima nuo 2011 m. rugsėjo 20 d. iki spalio 20 d. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (penktadieniais iki 15:45 val.) plano rengėjo patalpose Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III aukšte; Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių sav.

Parengto projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 20 d., darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (penktadieniais iki 15:45 val.) Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose.

Viešas susirinkimas su visuomene numatomas 2011 m. spalio 20 d.: 11 val. Pagėgių seniūnijos patalpose ir spalio 20 d. 13 val. Lumpėnų seniūnijos patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka:planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl projekto sprendinių teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, planavimo organizatoriui, detaliojo plano rengėjui.

Planavimo dokumento sprendinių pasiūlymų apskundimas: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti VTPSI prie Aplinkos ministerijos Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vasario 16-osios g. 6, Tauragėje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 


 

 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti mechaninio valymo pastato ir buitinių-gamybinių nuotėkų valymo įrenginių Vilkyškių mstl., Pagėgių sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 8887/0002:86, statybos projektas, remiantis teritorijų planavimo dokumentu, patvirtintu 1999m. spalio 5d., Šilutės rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 400.

Projektuojamo statinio paskirtis - mechaninio valymo pastatas, paskirtis - kita (8.22.); Buitiniai-gamybiniai nuotekų valymo įrenginiai, paskirtis – kita (8.22.).

Planuojama statinio projektavimo ir statybos (preliminarus) terminas - 2011/2012m.

Projektuotojas - T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, Klaipėda, informacija tel. 8-46-254671, mob. tel. 8-673-42503, el.paštas - bartkus.tomas@gmail.com. Su projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose, darbo dienomis nuo 8 iki 17 h, taip pat skambinant nurodytu telefonu Tomui Bartkui.

 


 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti gamybos paskirties pastato, P. Lukošiaus g. 14, Vilkyčių mstl., Pagėgių sav., žemės sklypo kadastrinis Nr. 8887/0002:85, statybos projektas, remiantis detaliuoju planu, patvirtintu 2008m. spalio 16d., Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-454, kurio tikslas: žemės sklypo Nr. 8887/0002:84 naudojimo būdo keitimas iš gyvenamosios į komercinės paskirties, žemės sklypo Nr. 8887/0002:85 objektų užstatymo koregavimas, naudojimo būdo keitimas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, nustatant naudojimo pobūdį – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.

Projektuojamo statinio paskirtis - gamybos paskirties pastatas (8.8)-sūrių sūdymo cechas.

Planuojama statinio projektavimo ir statybos (preliminarus) terminas - 2011/2012m.

Projektuotojas - T. Bartkaus projektavimo IĮ, Žvejų g. 2-705, Klaipėda, informacija tel. 8-46-254671, mob. tel. 8-673-42503, el.paštas - bartkus.tomas@gmail.com. Su projektu galima susipažinti projekto rengėjo patalpose, darbo dienomis nuo 8 iki 17 h., taip pat skambinant nurodytu telefonu Tomui Bartkui.


 

 

Informuojame, kad pradėtas rengti žemės sklypų prie Pagėgių savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių Vilniaus g. 9 ir Vilniaus g. 11 Pagėgių mieste, detalusis planas, siekiant nustatyti sklypų ribas, kampų koordinates, žemės naudojimo režimą, užstatymo tankį bei intensyvumą, servitutus, žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį.

 

2011-08-16

 


 

 

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų grupės Genių k., Pagėgių sav. (kad. Nr. 8847/0002:51, kad. Nr. 8847/0002:47, kad. Nr. 8847/0002:45, Piktupėnų k.v.); Piktupėnų k., Pagėgių sav. (kad. Nr. 8847/0001:78, kad. Nr. 8847/0001:77, Piktupėnų k.v.); Bajėnų k., Pagėgių sav. (kad. Nr. 8801/0003:75, kad. Nr. 8801/0003:76, 8801/0003:72, kad. Nr. 8801/0003:129, 8801/0003:116, kad. Nr. 8801/0003:138, Benininkų k.v.); Užbalių k., Pagėgių sav. (kad. Nr. 8847/0001:29, Piktupėnų k.v.) detaliojo plano projektą.

Planavimo tikslas: žemės sklypų padalinimas ir tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas ? inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir naudojimo pobūdis ? susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyba (vėjo jėgainių parko statyba).

Planavimo organizatorius ? UAB „Baltijos vėjas“, į. k. 301492707, Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. 8 656 36 472.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Bau Solutions“, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., tel.: (8 46) 301492, mob. 8 630 62 291, faks. (8 46) 301490, adresas korespondencijai – Kairių g. 1A, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2011 m. pabaigos.

Konsultavimosi etape skelbiamas parengto žemės sklypų grupės detaliojo plano projekto viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas.

Su detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2011-08-25 iki 2011-09-23 imtinai Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnijos patalpose, adresu: Vilniaus g.25, LT-99287, Pagėgiai, bei plano rengėjo – UAB „Bau Solutions“ patalpose, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

Vieša ekspozicija vyks nuo 2011-09-08 iki 2011-09-23 UAB „Bau Solutions“ bei Pagėgių seniūnijos patalpose aukščiau nurodytais adresais.

Viešas susirinkimas vyks 2011-09-23 10:00 val. Pagėgių seniūnijos patalpose aukščiau nurodytu adresu.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu 8 630 62 291.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

 


 

 

Papildomai informuojame apie parengtą žemės sklypų - 25,25 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-1389) ir 26,89 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-1267) Trakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., 25,36 ha žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-1567), 38,52 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.8832-0002-0033), 1,41 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.8832-0002-0034), 2,85 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-3383) ir 3,15 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-2764) Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir naudojimo pobūdis - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių parko statyba).

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2011 m. III ketvirčio.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-07-28 darbo dienomis Liepų g. 66, Klaipėda, o vieša ekspozicija vyks nuo 2011-08-10 iki 2011-08-25 imtinai Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., Pagėgių sav.

Projekto viešas svarstymas vyks 2011-08-26 9 val. Lumpėnų seniūnijos patalpose, Lumpėnų k., Pagėgių sav.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama tel. (8 698) 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.

 


 

Papildomai informuojame apie parengtą žemės sklypų - 4,16 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0072-1735), 2,72 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0072-3562) ir 11,05 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.8860-0005-0153) Berštininkų k., Stoniškių sen. Pagėgių sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir naudojimo pobūdis - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių parko statyba).

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2011 m. III ketvirčio.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-07-28 darbo dienomis Liepų g. 66, Klaipėda, o vieša ekspozicija vyks nuo 2011-08-10 iki 2011-08-25 imtinai Stoniškių seniūnijos patalpose, Stoniškių k., Pagėgių sav.

Projekto viešas svarstymas vyks 2011-08-26 13 val. Stoniškių seniūnijos patalpose, Stoniškių k., Pagėgių sav.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.

 


 

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypų - 25,25 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-1389) ir 26,89 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-1267) Trakininkų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., 25,36 ha žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-1567), 38,52 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.8832-0002-0033), 1,41 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.8832-0002-0034), 2,85 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-3383) ir 3,15 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0768-2764) Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir naudojimo pobūdis - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių parko statyba).

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2011 m. III ketvirčio.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-07-25, o vieša ekspozicija vyks nuo 2011-08-05 iki 2011-08-22 imtinai darbo dienomis Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto viešas svarstymas vyks 2011-08-23 10 val. taip pat Liepų g. 66, Klaipėda.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.

 

Planavimo organizatorius


 

 

Informuojame apie parengtą žemės sklypų - 4,16 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0072-1735), 2,72 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.4400-0072-3562) ir 11,05 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr.8860-0005-0153) Berštininkų k., Stoniškių sen. Pagėgių sav., detalųjį planą.

Planavimo tikslai - žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir naudojimo pobūdis - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių parko statyba).

Detalusis planas rengiamas, viešai svarstomas su visuomene ir derinamas bendrąja tvarka, keturiais etapais.

Planavimo organizatorius – UAB „Baltijos vėjas“ (į/k 301492707), Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2660666.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Pajūrio planai“, į.k. 302299127, Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2011 m. III ketvirčio.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-07-25, o vieša ekspozicija vyks nuo 2011-08-05 iki 2011-08-22 imtinai darbo dienomis Liepų g. 66, Klaipėda.

Projekto viešas svarstymas vyks 2011-08-23 9 val. taip pat Liepų g. 66, Klaipėda.

Informacija dėl ekspozicijos ir viešo svarstymo teikiama telefonu Nr. 8 698 08831.

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių iki viešo svarstymo pabaigos galima teikti raštu detaliojo plano organizatoriui ir/arba rengėjui.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai.

 

Planavimo organizatorius

 


 

 

Informuojame, kad skelbiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypų unikalūs Nr. 8832-0004-0046, Nr. 4400-0768-3918 Kerkutviečių kaime, unikalūs Nr. 8832-0002-0071, Nr. 8832-0002-0068, Lumpėnų kaime, Pagėgių savivaldybėje, parengto detaliojo plano svarstymo su visuomene etapas. Detaliojo plano tikslas: žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyba (vėjo jėgainių statyba).

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,Baltijos vėjas“ Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 266 0666.

Plano rengėjas: UAB ,,Tauragės planas“ Bažnyčių g. 20, III aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2011 m. liepos 8 d. iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III aukštas. Projektas viešai eksponuojamas Pagėgių sav., Lumpėnų seniūnijoje nuo 2011 m. liepos 20 d. iki rugpjūčio 5 d. Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2011 m. rugpjūčio 5 d. 11 val. Pagėgių sav., Lumpėnų seniūnijoje.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui arba detaliojo plano rengėjui.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybai.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Planavimo organizatorius

 


 

 

Informacija apie vėjo jėgainių parko įrengimo Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV)

 

Plano rengimo organizatorius: Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 11, 99288 Pagėgiai, tel. (8 441) 57361, faks. (8441) 57 874.

Plano rengėjas: UAB „Tauragės planas”, Bažnyčių g. 20 III a., 72253 Tauragė, tel. (8 446) 72813, faks. (8 446) 72813.

SPAV dokumentų rengėjas: UAB “Sweco Lietuva“, V.Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2622621, faks. (8 5) 261 7507.

Plano pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslas: Pagėgių savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas Nr.T-953 „Dėl leidimo rengti specialųjį planą vėjo jėgainių parko įrengimui Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose“. Specialiojo plano tikslai ir uždaviniai: 1) Numatyti galimas vietas vėjo jėgainių parko įrengimui. 2) Numatyti galimą vėjo jėgainių parko įtaką gamtinei ir gyvenamai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti. 3) Numatyti priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą planuojamoje teritorijoje.

Priimta atrankos išvada, ar privaloma atlikti SPAV: Vadovaujantis SPAV atrankos dokumentų rengėjo išvadomis, vertinimo subjektų išvadomis, priimamas sprendimas atlikti vėjo jėgainių parko įrengimo Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose, Pagėgių savivaldybėje specialiojo plano SPAV.

Pasiūlymų teikimas: Visuomenė gali raštu teikti pastabas ir pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių planavimo organizatoriui arba plano rengėjui, dėl SPAV – SPAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytais adresais visą planavimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo ir jo metu.

 


 

 

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo formavimo ir pertrvarkymo projektas, adresu: Pagėgių sav., Stoniškių sen., Rukų k.,
Tikslas: žemės sklypo suformavimas prie Viktorui Milašauskui priklausančių pastatų.
Susipažinti su rengiamu projektu galima iki 2011-06-24
Projekto organizatorius Viktoras Milašauskas
Projekto rengėjas – Juozo Lukoševičiaus PĮ Kranto g. 10, Tauragė, tel. 8-446-59383, el. paštas juozas.l@tvk.lt.

 


 

 

Informuojame, kad rengiamas žemės ūkio paskirties žemės sklypų unikalūs Nr. 8832-0004-0046, Nr. 4400-0768-3918 Kerkutviečių kaime, unikalūs Nr. 8832-0002-0071, Nr. 8832-0002-0068, Lumpėnų kaime, Pagėgių savivaldybėje, detalusis planas. Detaliojo plano tikslas: žemės sklypų padalinimas ir žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statyba (vėjo jėgainių statyba).

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2011 m. gruodžio mėn. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – UAB ,,Baltijos vėjas“ Naugarduko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 266 0666.

 

 


Informuojame, kad pradedamas rengti Vėjo jėgainių parko Pagėgių sav., Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose specialusis planas.

 

 

Planavimo tikslai: numatyti glimas vietas vėjo jėgainių parko įrengimui, numatyti galimą vėjo jėgainių parko įtaką gamtinei ir gyvenamajai aplinkai bei kompensacines priemones jai sumažinti, numatyti priemones, užtikrinančias kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą planuojamoje teritorijoje.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 11, LT 99188, Pagėgiai, tel. 8441 70400.

Plano rengėjas: UAB ,,Tauragės planas“, Bažnyčių g. 20 III aukštas, Tauragės, tel. 8 687 87551.

Susipažinti su rengiamu dokumentu bei teikti pasiūlymus raštu galima specialiojo plano rengėjui nurodytu adresu.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengtu specialiuoju planu bus paskelbta visuomenės informavimo priemonėse vėliau.

 


 

 

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypo plano projektą Pagėgių sav., Panemunės m., Mokyklos g.50

 

Informuojame, kad taikant supaprastintą visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarką rengiamas žemės sklypo planas Pagėgių sav., Panemunės m., Mokyklos g.50.

Planavimo pagrindas - Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-08 įsakymas Nr.A1-757 „Dėl žemės sklypo plano Mokyklos g.50, Panemunės mieste, Pagėgių savivaldybėje rengimo“.

Planavimo tikslas - suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius - Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgiai, Vilniaus g.11, tel.: 8 441 57361.

Projekto rengėjas - UAB „Nemuno deltos projektai“, Šilutė, Turgaus g.5, tel. 51443, 61644, el.paštas: deltosprojektai@zebra.lt.

Susipažinti su parengtu žemės sklypo plano projektu bus galima nuo 2011-01-31 iki 2011-02-11 kiekvieną darbo dieną nuo 9 val. iki 17 val., adresu: Šilutės m., Turgaus g. 5, UAB „Nemuno deltos projektai“ patalpose, tel.: 8 441 61644.

Pasiūlymus dėl parengto žemės sklypo plano sprendinių visą supažindinimo laikotarpį galima teikti planavimo organizatoriui – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui, adresu: Pagėgiai, Vilniaus g.11, tel.: 8 441 57361.

 


 

 

Rengiamas žemės sklypo planas Mokyklos g. 52A, Panemunės m. Pagėgių sav.

Planavimo pagrindas: Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 17 d. Nr. A1-921 įsakymas.

Žemės sklypo plano rengimo tikslas: suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti.

Žemės sklypo plano užsakovas: Teodoras Budrikas, Mokyklos g. 52A, Panemunės m., Pagėgių sav.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „TS Projects“, buveinės patalpos Lietuvininkų g. 61-8, Šilutė, informacija tel.: 8-441 54807, mob.: 8-614 41649, el. paštas: tsprojektai@gmail.com

Motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus rengiamam žemės sklypo planui galima teikti žemės sklypo plano rengėjui – UAB „TS Projects“ patalpose.

Su parengtu projektu bus galima susipažinti nuo 2011-01-17 iki 2011-02-04 UAB „TS PROJECTS“ patalpose kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val.

Pareikšti pasiūlymus dėl parengto žemės sklypo plano galima Pagėgių savivaldybės administracijai (Vilniaus g. 9, Pagėgiai, tel.: 8 441 57 361).

 


 

 

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypo, Pagėgių sav., Piktupėnų k. (kadastrinis Nr. 8847/0001:66, plotas 0,4932 ha) parengto detaliojo plano viešas svarstymas.

Detaliojo planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo, naudojimo būdo keitimas iš visuomeninės paskirties teritorijos į naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos.

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas – Dalia Šėperienė, gyv. Piktupėnų k., Pagėgių sav., tel. 8 699 65608

Projekto rengėjas Regina Sabeckienė, Bažnyčių g. 20, III - čias aukštas, Tauragė, tel. 8 687 87551.

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2011 m. sausio 24 d. iki vasario 22 d. Tauragėje, Bažnyčių g. 20, III – čiame aukšte. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2011 m. vasario 3 d. iki vasario 22 d. Pagėgių sav., Pagėgių sen., patalpose,esančiosePagėgiųm., Vilniaus g. 25.Detaliojo plano sprendinių svarstymo su visuomene viešas susirinkimas numatomas 2011 m. vasario 22 d. 11 val. Pagėgių sav., Pagėgių seniūnijos patalpose, esančiose Pagėgių m., Vilniaus g.25.

Pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir detaliojo plano rengėjui raštu nurodytais adresais iki viešo svarstymo pabaigos

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

Planuojamoje teritorijoje esantys žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

 

Planavimo organizatoriaus funkcijų perėmėjas

 


 

 

 

 

Parengtas Pagėgių savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas.

 

Planavimo organizatorius - Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius, Pagėgių sav., Pagėgių m., Vilniaus g.11, LT-99288 tel.:844157361, 70400, faks.:57874, el. p. info@pagegiai.lt, www.pagegiai.lt.

 

Specialiojo plano rengėjas - UAB „Nemuno deltos projektai“, Šilutės raj. sav., Šilutės m., Turgaus g. 5, LT-99132. Tel. / Faks.: (8 441) 51 443. Tel. (8 441) 61 644, (8 441) 61 645. El. paštas: deltosprojektai@zebra.lt.

 

Su parengtais Pagėgių savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais ir sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti nuo 2011-01-07 iki 2011-02-07 specialiojo plano rengėjo UAB “Nemuno deltos projektai” ir Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus patalpose. Vieša specialiojo plano ekspozicija vyks nuo 2011-01-18 iki 2011-02-07 Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose, esančiose Pagėgių m., Vilniaus g.11. Viešas susirinkimas numatomas 2011-02-08 10 val. Pagėgių savivaldybės administracijos patalpose, esančiose Pagėgių m., Vilniaus g.11.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti planavimo organizatoriui ir specialiojo plano rengėjui (nurodytais adresais) raštu per visą supažindinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

 


 

 

Pradedamas rengti teritorijos Pagėgių sav., Panemunės m., K. Donelaičio g.5A, detaliojo plano projektas

 

 

Planavimo tikslas – suformuoti žemės sklypą prie esamų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuosavybės teise priklausančių, privatizuojamų objektų - administracinio pastato su kiemo ir inžineriniais statiniais – įrenginiais (0,4 kV kabeline linija), reikalingais pastatų eksploatacijai; nustatyti sklypo ribas, plotą, kampų koordinates, žemės naudojimo būdą ir pobūdį, naudojimo apribojimus, tvarkymo reglamentą, servitutus.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) iki 2010 metų balandžio mėnesio. Viešas svarstymas vyks trimis etapais, bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius; adresas: Pagėgiai, Vilniaus g.11, tel.: 8-441-57361.

Plano rengėjas – UAB “Nemuno deltos projektai“ , Šilutė, Turgaus g.5, tel.61644.

 

 

 

 


Skelbiamas parengto Piktupėnų kaimo vandenvalos įrenginių teritorijos, Pagėgių savivaldybėje, Piktupėnų kaime detaliojo plano projekto svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas 

 

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2009m. spalio 29d. iki lapkričio 27d. UAB “Nemuno deltos projektai” patalpose, esančiose Šilutė, Turgaus g.5, tel. 51443, 61644, el.paštas: deltosprojektai@zebra.lt.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2009m. lapkričio 16d. iki lapkričio 27d. Pagėgių savivaldybės Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus skelbimų lentoje, adresu: Pagėgiai, Vilniaus g.11 ir planus rengiančioje bendrovėje.

Viešas susirinkimas numatomas 2009m. lapkričio 30d. 14 val. Pagėgių savivaldybės administracijos Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriuje, adresu: Pagėgiai, Vilniaus g.11 (208 kabinetas).

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui, adresu: Pagėgiai, Vilniaus g.11, tel.: 8 441 57361.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės apskrities viršininkui.

Planuojamose teritorijose esantys žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


 

 

Projektas “Jūros upės vandens turistinės trasos viešosios turizmo infrastruktūros plėtra

Skelbiamas parengtų poilsiavietės Mociškių kaime (Vilkyškių k.v.); poilsiavietės Mociškių kaime (Žukų k.v.); atokvėpio vietos Opstainių kaime (ties Raganų egle); atokvėpio vietos Šereitlaukio kaime; regyklos Šereitlaukio kaime, Pagėgių savivaldybėje, Vilkyškių seniūnijoje detaliųjų planų projektų svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas

Su parengtais projektais galima susipažinti nuo 2009m. spalio 29d. iki lapkričio 27d. UAB “Nemuno deltos projektai” patalpose, esančiose Šilutė, Turgaus g.5, tel. 51443, 61644, el.paštas: deltosprojektai@zebra.lt.

Vieša projektų ekspozicija vyks nuo 2009m. lapkričio 16d. iki lapkričio 27d. Pagėgių savivaldybės Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus skelbimų lentoje, adresu: Pagėgiai, Vilniaus g.11, Vilkyškių seniūnijos skelbimų lentoje ir planus rengiančioje bendrovėje.

Viešas susirinkimas numatomas 2009m. lapkričio 30d. 16 val. Pagėgių savivaldybės, Vilkyškių seniūnijos patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengtų projektų sprendinių galima teikti raštu iki viešo susirinkimo planavimo organizatoriui – Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui, adresu: Pagėgiai, Vilniaus g.11, tel.: 8 441 57361.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengtų projektų sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Tauragės apskrities viršininkui.

Planuojamose teritorijose esantys žemės ir kito nekilnojamo turto savininkai, jeigu jų gyvenamoji ar buveinės vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.


  
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2023     

Prisijungimas gyventojams