Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Vykdomi projektai

Vykdomi projektai 2007-2013 m.

 

Projekto pavadinimas: „Pagėgių savivaldybės administracijos pastatų rekonstrukcija, siekiant šilumos energijos taupymo“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. vasario mėn. 19d. – 2011 m. kovo mėn.1 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - P. Kuzmarskis., tel.: (8 441) 57 389 el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai.

Projekto vertė: 999.424,00 Lt.

Projekto tikslas: Siekti sumažinti viešųjų pastatų suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo didinimą.

Projekto uždaviniai: Sumažinti viešojo pastato Vilniaus g. 9 suvartojamos energijos sąnaudas, užtikrinant energijos vartojimo efektyvumo didinimą.


Projekto pavadinimas: „Socialinio globos padalinio, teikiančio dienos ir trumpalaikę socialinę globą, įkūrimas Pagėgių savivaldybės palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. birželio mėn. 8d. – 2011 m. birželio mėn. 7d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - P. Kuzmarskis., tel.: (8 441) 57 389 el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 1.277.369,00 Lt.

Paramos suma: 1.085.753,00 Lt.

Projekto tikslas: Siekti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo, kokybiškų ir prieinamų socialinių paslaugų teikimo Pagėgių savivaldybėje.

Projekto uždaviniai: Pritaikyti Pagėgių Palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų pastatą Žemaičių g. 7 nestacionarių socialinių paslaugų teikimui.


Projekto pavadinimas: „Vilkyškių miestelio gatvės rekonstrukcija, gerinant Pagėgių savivaldybės gatvių infrastruktūrą“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugpjūčio mėn. 7d. – 2011 m. gegužės mėn. 31d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 821.055,71Lt.

Paramos suma: 784.108,20Lt.

Projekto tikslas: Plėtoti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio transporto infrastruktūrą, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto uždaviniai: Rekonstruoti Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miestelio 3VI2 gatvę.


Projekto pavadinimas: „Viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas Pagėgiuose“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. spalio mėn. 1d. – 2012 m. vasario mėn. 29d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai, Valstybės biudžeto lėšos ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 7.734.910,17 Lt.

Paramos suma: 6.574.671.91 Lt.

Projekto tikslas: Didinti Pagėgių konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, gerinant bendruomeninę infrastruktūrą bei sukuriant palankias sąlygas verslui plėtoti.

Projekto uždaviniai: Pagėgių viešųjų erdvių sutvarkymas, modernizuojant bendruomeninę infrastruktūrą.


Projekto pavadinimas: „Kentrių tvenkinio uždumblėjusios vietos išvalymas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. spalio mėn. 23d.– 2011 m. vasario mėn. 28d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyrius. Projekto vadovas – V. Pranckevičiūtė, tel.: (8 441) 70 413, el. p.: v.pranckeviciute@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 294.118,00 Lt.

Paramos suma: 250.000,30 Lt.

Projekto tikslas: Pagerinti Kentrių vandens tvenkinio ekologinę būklę.

Projekto uždaviniai: Įgyvendinti Kentrių tvenkinio būklės gerinimo priemones (valymas ir tvarkymas).


Projekto pavadinimas: „Šilgalių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcija“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. birželio mėn. 29 d. – 2011 m. lapkričio mėn. 30 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 1.486.552,61 Lt.

Paramos suma: 1.419.657,74 Lt.

Projekto tikslas: Plėtoti regioninės reikšmės transporto infrastruktūrą, kelių jungtis su pagrindinėmis magistralėmis, formuoti reikiamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklą.

Projekto uždaviniai: Rekonstruoti Pagėgių savivaldybės Šilgalių gyvenvietės 5 S1 gatvę.


Projekto pavadinimas: „Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas Pagėgių savivaldybės teritorijos vystimui“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. rugpjūčio mėn. 4d. – 2011 m. rugpjūčio mėn.16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas - V. Šeputytė, tel.: (8 441) 70 413, el. p.: v.seputyte@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 128.232,00 Lt.

Paramos suma: 108.997,20 Lt.

Projekto tikslas: Užtikrinti sistemingą konkrečių Pagėgių savivaldybės teritorijų darnų vystymąsį bei racionalų teritorijų, lėšų, kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į šių teritorijų plėtros ilgalaikius poreikius.

Projekto uždaviniai: Planavimo dokumentų, skirtų inžinerinės infrastruktūros vystimui, miesto plėtrai, turizmui infrastruktūros vystimui, parengimas.


Projekto pavadinimas: „Benininkų upelio ekologiškai pažeistos ekosistemos atkūrimas bei kraštovaizdžio ir rekreacinių savybių atstatymas“.

Įgyvendinimo laikas: 2009 m. spalio mėn. 13 d. – 2011 m. liepos mėn. 31 d.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 247.058,82 Lt.

Paramos suma: 37.058,73 Lt.

Projekto tikslas: Pagerinti Benininkų upelio ekologinę būklę.

Projekto uždaviniai: Įgyvendinti Benininkų upelio būklės gerinimo priemones (valdymas ir tvarkymas).


Projekto pavadinimas: „Pagėgių savivaldybės strateginio plėtros plano atnaujinimas“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovo mėn. 16d. – 2011 m. sausio mėn. 16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas - L. Razutienė, tel.: (8 441) 70 412, el. p.: l.razutiene@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 48.834,00 Lt.

Paramos suma: 41.508,00 Lt.

Projekto tikslas: Pagerinti Pagėgių savivaldybės plėtros planavimą, prisidedant prie regioninės plėtros planavimo gerinimo.

Projekto uždaviniai: Atnaujinti ilgalaikį Pagėgių savivaldybės strateginį plėtros planą.


Projekto pavadinimas: “Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo gerinimas“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovo mėn.16d. – 2011 m. rugsėjo mėn. 16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas - D. Butvydienė, tel.: (8 441) 57361, , el. p.: d.zilinskaite@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 1.750.000,00 Lt.

Paramos suma: 1.487.500,00 Lt.

Projekto tikslas: Parengti Pagėgių savivaldybės administracijos vidaus administravimą ir veiklos valdymą.

Projekto uždaviniai: 1. Įdiegti vieningą apskaitos ir valdymo sistemą. 2. Sukurti ir įdiegti strateginio planavimo bei priežiūros ir programinio biudžeto sistemą. Sukurti ir įdiegti vieningą dokumentų apskaitos ir projektų valdymo sistemą.


Projekto pavadinimas: „Pagėgių savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas diegiant kokybės vadybos metodus“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. kovo mėn. 16d. - 2011 m. gegužės mėn.16d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ekonominės plėtros skyrius. Projekto vadovas - L. Razutienė, tel.: (8 441) 70 412, el. p.: l.razutiene@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 280.000,00 Lt.

Paramos suma: 238.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Gerinti Pagėgių savivaldybės administracijoje teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, jų prieinamumą ir kompleksiškumą, įgyvendinant inovatyvius visuotinės kokybės vadybos metodus.

Projekto uždaviniai: Įdiegti kokybės vadybos metodą Bendrojo vertinimo modelį Pagėgių savivaldybės administracijoje.


Projekto pavadinimas: „Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimas“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. sausio mėn. 4 d. – 2011 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - G. Stanišauskas 57 389, el. p.: g.stanisaukas@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Pagėgių savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 61.936,00 Lt.

Paramos suma: 52.645,00 Lt.

Projekto tikslas: Didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant Pagėgių savivaldybės dirbančiųjų kvalifikaciją strateginio planavimo ir valdymo bei užsienio kalbų srityse.

Projekto uždaviniai: Pagėgių savivaldybės administracijos darbuotojų ir tarybos narių strateginio planavimo ir valdymo bei anglų kalbos gebėjimų stiprinimas.


Projekto pavadinimas: „Pagėgių seniūnijos viešosios infrastruktūros ir patrauklios aplinkos kūrimas Piktupėnų ir Panemunės gyvenvietėse, sutvarkant nuotekų sistemą ir pagerinant tiekiamo vandens kokybę“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn. 28d. – 2011 m. spalio mėn. 20d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija. Projekto vadovas - B. Vaitkus, tel.: (8 441) 70 012, el. p.: komdirpavaduotojas@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai, Savivaldybės biudžeto lėšos ir partnerio lėšos – UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“.

Projekto vertė: 822.800,40 Lt.

Paramos suma: 544.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Siekti Pagėgių seniūnijoje sukurti viešąją infrastruktūrą ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sutvarkant inžinerinius tinklus.

Projekto uždaviniai: 1. Pagerinti Pagėgių savivaldybės Panemunės gyvenvietės geriamojo vandens kokybę, įrengiant vandens gerinimo įrenginį.

2. Sutvarkyti Pagėgių savivaldybės Piktupėnų gyvenvietės nuotekų tvarkymo sistemą.


Projekto pavadinimas: „Natkiškių kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant juos bendruomenės poreikiams, siekiant sumažinti kaimo gyventojų mažėjimą“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn. 28d. – 2011 m. rugpjūčio mėn. 30d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 810.332,40 Lt.

Paramos suma: 540.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant Natkiškių kultūros namus.


Projekto pavadinimas: „Patrauklios gyvenimui aplinkos sukūrimas Lumpėnų seniūnijoje, įrengiant sporto aikštelę“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. rugsėjo mėn. 28d. – 2011 m. gegužės mėn. 20d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - V. Baubkus, tel.: (8 441) 57 300 el. p.: v.baubkus@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 408.375,00 Lt.

Paramos suma: 270.000,00 Lt.

Projekto tikslas: Sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Pagėgių savivaldybės Lumpėnų gyvenvietėje.

Projekto uždaviniai: Sutvarkyti Lumpėnų gyvenvietės viešąją erdvę prie pagrindinės mokyklos.


Projekto pavadinimas: „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centre“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. balandžio mėn. 12 d. – 2011 m. lapkričio mėn. 30 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - V. Baubkus, tel.: (8 441) 57 300, el. p.: v.baubkus@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 585.639,00 Lt.

Paramos suma: 497.793,00 Lt.

Projekto tikslas: Praplėsti Pagėgių savivaldybėje socialinės rizikos šeimoms teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą ir įvairovę.

Projekto uždaviniai: Išplėsti Pagėgių savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas įkuriant psichologinės pagalbos ir vaikų dienos centrus.


Projekto pavadinimas: „Turizmo paslaugų teikimo plėtra Pagėgių savivaldybėje, rekonstruojant pastatą ir pritaikant jį turizmo reikmėms, I etapas“.

Įgyvendinimo laikas: 2010 m. liepos mėn. 9 d. – 2011 m. lapkričio mėn. 30 d.

Projekto vykdytojas: Pagėgių savivaldybės administracija, Ūkio skyrius. Projekto vadovas - P. Kuzmarskis, tel.: (8 441) 57 389, el. p.: p.kuzmarskis@pagegiai.lt.

Finansavimo šaltinis (-iai): ES struktūriniai fondai ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė: 391.026,00 Lt.

Paramos suma: 332.371,00 Lt.

Projekto tikslas: Skatinti viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtrą Pagėgių savivaldybėje.

Projekto uždaviniai: Įkurti turizmo informacinį centrą Pagėgių savivaldybėje.


Bendradarbiavimo projektai

Projekto pavadinimas: Bendradarbiavimo projektas su Ilawos savivaldybe „turizmo informacijos sklaida“

Įgyvendinta: 2009m.


Projekto pavadinimas: Bendradarbiavimo su Tauragės verslo informacijos centru „Ryšiams su Ukraina užmezgimui“

Įgyvendinta: 2009 m.


Projekto pavadinimas: Bendradarbiavimo su Euroregionu „Šešupė“ – „Partnerystės tinklo ir NVO sekretoriaus stiprinimas ir plėtra euroregione“

Įgyvendinta: 2009 m.-2010 m.


Paprojekčio pavadinimas: „Novatoriškų, Norvegijos patirtimi grįstų mokymų taikymas Tauragės rajono savivaldybės organizacijoms, skatinančioms verslo plėtrą“

Įgyvendinta: 2010 m.


Projekto pavadinimas: „Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas“
Įgyvendinama: 2010 m.-2011 m.


Projekto pavadinimas: „Tauragės apskrities savivaldybių tarybų sprendimų priėmimo viešinimas elektroninėmis priemonėmis“

Įgyvendinama: 2010 m.-2011 m.
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2023     

Prisijungimas gyventojams