Pagėgių savivaldybės administracijos darbo laikas:
Pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
Pietų pertrauka pirmadieniais - penktadieniais nuo 12.00 iki 12.45 val.
Nustatytos dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandos per savaitę pasibaigus darbo laikui – antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 17 val. iki 18 val. administracijos priimamajame.
Šeštadieniais ir sekmadieniais poilsio dienos.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖ

Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai. Tel.: 8 441 57 482.
Faks.: 8 441 57 874. El. p. info@pagegiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188746659

Lietuviškai English Russian
Meras

Pagėgių savivaldybės
meras
Vaidas Bendaravičius

Mero darbotvarkė

 
 


ADMINISTRACIJAPrenumerata


Vykdomi projektai


Pradedamas vykdyti projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Tauragės regione, Pagėgių savivaldybėje“ (Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-12-0004)

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių miestas

Bendra projekto vertė – 386.877,82 Eur

Laikotarpis – 2020.12.15 – 2023.01.31

Projekto tikslas - sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Siekiant, kad asmenys su proto ir (arba) psichikos negalia (0-40 proc.) galėtų gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gauti bendruomenėje Pagėgių miete bus steigiami grupinio gyvenimo namai į kuriuos iš Adakavo SPN perkeliami 10 asmenų su proto ir (ar) psichikos negalia. Taip pat bus kuriamas dienos užimtumo centras/ socialinės dirbtuvės, kuriose dienos užimtumui numatomos 3 vietos, skalbimo paslaugoms numatomos 7 vietos, viso 10 vietų.

Įgyvendinus projektą, Pagėgių savivaldybėje bus sukurtos sąlygos asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia (0-40 proc.) gyventi savarankiškai ar iš dalies savarankiškai socialinių, sveikatos priežiūros, užimtumo, švietimo, kultūros ir kito pobūdžio paslaugas gaunant bendruomenėje bei padidintos galimybės įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje.

-------------------------------------------------

Įgyvendinamas projektas "Privažiavimo ir stovėjimo aikštelės prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus infrastruktūros sutvarkymas" (Nr. 20KI-KT-19-1-06861-PR001)

Projekto įgyvendinimo vieta – Bitėnų kaimas, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 145.530,62 Eur

Paramos lėšos – 75.745,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 69.785,62 Eur

Laikotarpis – 2019 – 2022

Pagrindinis projekto tikslas: gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant privažiavimą prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus ir įrengiant stovėjimo aikštelę. Pagrindinis projekto uždavinys: kapitališkai suremontuoti privažiavimą ir įrengti stovėjimo aikštelę prie Pagėgių savivaldybės M. Jankaus  muziejaus. Sutvarkius infrastruktūrą sumažėtų avaringumas ir padidėtų pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas, sumažėtų transporto priemonių  ir paties kelio eksploataciniai kaštai, sutrumpėtų kelionės laikas ir sumažėtų neigiamas transporto poveikis aplinkai. Taip pat pagerės aplinka verslo subjektų bendradarbiavimui, darbo jėgos mobilumui, patrauklesnė aplinka turistams, pagerės kiti gyvenimo kokybę apibūdinantys rodikliai. Projekto tikslinės grupės yra vietiniai gyventojai, aplinkinių gyvenviečių gyventojai ir turistai.

 

------------------------------------------------ 

 

Įgyvendinamas projektas „Kelio Lumpėnai - Bardinai PG3010 rekonstravimas“ (Nr. 20KL-KT-19-1-08456-PR001)

 

Projekto įgyvendinimo vieta – Bardinų kaimas, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių savivaldybė.

Bendra projekto vertė – 340.280,50 Eur

Paramos lėšos – 170.000,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Valstybės lėšos – 30.000,00 Eur

Savivaldybės lėšos – 140.280,50 Eur

Laikotarpis – 2019 – 2021

Projekto tikslas – gerinti Pagėgių savivaldybės transporto infrastruktūrą, sutvarkant vietinės reikšmės kelią Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų kaime Lumpėnai – Bardinai PG3010. Pagrindinis projekto uždavinys – kapitališkai suremontuoti vietinės reikšmės kelią Pagėgių savivaldybėje, Lumpėnų kaime (Lumpėnai – Bardinai PG3010).Šiuo metu kelias yra padengtas žvyru – smėliu. Danga nusidėvėjusi, visame važiuojamos dalies ruože atsiradusios išdaužos. Projekto vykdymo metu su klojama asfaltbetonio danga. Sutvarkius kelią, sumažės avaringumas ir padidės pėsčiųjų saugumas, sumažės neigiamas transporto poveikis aplinkai, pagerės gatvių infrastruktūros būklė, susisiekimo sąlygos, bus padaryta palankesnė aplinka verslo subjektų bendradarbiavimui, darbo jėgos mobilumui, patrauklesnė aplinka turistams, pagerės kiti gyvenimo kokybę apibūdinantys kokybiniai rodikliai. Kapitališkai remontuojamo kelio ilgis –1,35 km.

 

-------------------------------------------------- 

Įgyvendinamas projektas „Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas

(Nr. 06.2.1-TID-R-511-71-0009)

 

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių miestas.

Bendra projekto vertė – 158.031,59 Eur

Paramos lėšos – 134.089,25 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos – 11.931,41 Eur

Savivaldybės lėšos – 12.111,30 Eur

Laikotarpis – 2020 – 2022

Projekto tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Pagėgių mieste, gerinant jų techninius parametrus.  Nutiesus gatvę bus užtikrinamas patekimas į sklypus, padidės gyventojų mobilumas. Projekto siekiamas rezultatas - įrengtus gatvę bus trumpinamas sugaištas kelionės automobiliu  laikas. Bus įrengiama Ateities gatvė su asfalto daga ir važiuojamosios dalies apšvietimu. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti apie 0,200 km ilgio Ateities g. dalį Pagėgių mieste.

  

------------------------------------------------------ 

Įgyvendinamas projektas „Elektroninė demokratija − sąlyga efektyviam Pagėgių ir Sovetsko vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui“ (Nr. LT-RU-2-058)

 

Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji).

Projekto partneris – Sovetsko miesto administracija (partneriai).

Bendra projekto vertė – 503.283,34 Eur

Pagėgių savivaldybės administracijai tenkanti projekto lėšų dalis – 308.426,20 Eur

Sovetsko apskrities savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 194.858,00 Eur.

Laikotarpis – 2020.04.29 – 2022.04.28

Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo valdymo kokybės ir veiksmingumo gerinimo bei elektroninės demokratijos priemonių skatinimo Pagėgių ir Sovetsko savivaldybėse, kadangi tai yra būtina sąlyga geresniam vietos valdžios institucijų ir piliečių dialogui.

Projekto rezultatai bus pasiekti įgyvendinant numatytas projekto veiklas. Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Pagėgių savivaldybės posėdžių salės remontas, įdiegta nauja elektroninė sistema, kurios dėka gyventojams bus sudarytos sąlygos tiesiogiai stebėti Tarybos posėdžius, planuojama atnaujinti Pagėgių savivaldybės internetinę svetainę.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos lėšomis (Lietuva-Rusija bendradarbiavimo per sieną programos) ir Pagėgių bei Sovetsko savivaldybių biudžeto lėšomis.

 

---------------------------------------------------

 

Įgyvendinamas projektas  „Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje“ (Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004)

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 46.877,65 Eur

Paramos lėšos – 39.846,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

LR Valstybės lėšos – 3.515,82 Eur

Savivaldybės lėšos – 3.515,83 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai, fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai, onkologinių ligų prevencija ir psichologinės pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įrangą, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės kokybės rodikliai.

 

-----------------------------------------------

Įgyvendinamas projektas „Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002)

Projekto įgyvendinimo vieta – Pagėgių savivaldybė

Bendra projekto vertė – 4.317,00 Eur

Paramos lėšos – 3.669,60 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Valstybės lėšos – 323,70 Eur

Savivaldybės lėšos – 323,70 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo.

 

--------------------------------------------

 

Įgyvendinamas projektas „Pasienio regiono partnerystės stiprinimas senėjimo ir socialinių paslaugų srityse“

(Nr. LT-PL-3R-253)

Projekto vykdytojas – Punsko savivaldybė: Lenkijos Respublika (lyderiai partneriai (vedantieji)).

Projekto partneriai – Seinių ligoninės administracija, Pagėgių ir Birštono savivaldybių administracijos.

Bendra projekto vertė – 804.870,72 Eur

Paramos lėšos – 684.140,09 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 120.730,63 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 140.799,97 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 119.679,97 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 21.120,00 Eur.

Laikotarpis – 2019.04.01-2021.03.31

Bendras projekto tikslas – stiprinti Punsko, Birštono, Pagėgių ir Seinų savivaldybių institucinius pajėgumus, siekiant užtikrinti kokybišką senėjimo procesą regionuose ir skleisti gerąją patirtį kitiems LT–PL pasienio miestams. Pagėgiai projektu metu įsigijo automobilį skirtą slaugos ligonių pervežimui ir pavežėjimui (autobusiukas Renault Trafic), kuris perduotas naudotis Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namams. Taip pat įsigyta 297 vnt. slaugos įrangos (22 vnt. slaugos lovos su patalynėmis, užvalkalais, indai, baldai ir reikalinga slaugymo bei reabilitacijos įranga, kaip slaugos vonia, keltuvas voniai, deguonies tiekimo aparatas ir pan.

 

-----------------------------------------

 

Įgyvendinamas projektas „Lietuvos-Lenkijos istorija iš trijų miestų perspektyvos“ (Nr. LT-PL-3R-254)

Projekto vykdytojas – Pagėgių savivaldybės administracija (lyderiai partneriai (vedantieji))

Projekto partneriai – Kėdainių krašto muziejus ir Punsko valsčius (Lenkijos Respublika).

Bendra projekto vertė – 714.771,24 Eur

Paramos lėšos – 607.555,53 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 107.215,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 265.840,41 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 225.964,34 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 39.876,07 Eur.

Laikotarpis – 2019.04.01-2021.03.31

Bendras projekto tikslas – stiprinti Punsko, Pagėgių ir Kėdainių savivaldybių bendradarbiavimą, palaikant, plėtojant ir didinant susidomėjimą bendru kultūros paveldu, siekiant pritraukti daugiau turistų iš LT ir PL regiono ir išsaugoti kultūros paveldą ateities kartoms. Pagėgiai projekto metu sutvarkė M. Jankaus muziejaus infrastruktūrą įrengiant lauko terasą, lauko tualetus su nuotekomis bei vandentiekiu, įrengiant geriamojo vandens gręžinį, sutvarkant takelius juos išdedant trinkelėmis, apšviečiant paveikslų sodą bei apželdinant teritoriją. Taip pat buvo įsigyti 20 vnt. 3D akinių, kurie bus M. Jankaus muziejuje. Per šiuos akinius bus galima stebėti projekto metu sukurtą video apie Pagėgių kraštą.

 

--------------------------------------------------

 

Įgyvendinamas projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ (Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001)

Bendra projekto vertė – 502 569,92 Eur

Paramos lėšos – 427 184,43Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 75 385,49 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. 

Projektas vykdomas su partneriais: Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų savivaldybėmis. Pagėgių savivaldybės veiklos: Viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybės tyrimas, gyventojų pasitenkinimo, teikiamomis viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybe indekso tyrimas, patalpų remonto darbai, kompiuterinė įranga, baldai, darbuotojų mokymų, vadovų mokymų, paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo sistemos sukūrimas. Šiuo metu jau įrengtas kabinetas "vieno langelio" principu paslaugų teikimui, nupirkta įranga bei baldai "vienam langeliui". 2018 m. buvo vadovų mokymai Ispanijoje, 2021 m. planuojami nuotoliniai mokymai visų savivaldybių partnerių darbuotojams. Taip pat 2021 m. bus organizuojama galutinė konferencija ir vykdomas viešinimas.

 

-----------------------------------------------

Įgyvendinamas projektas „Naujų pylimų įrengimas Šilgalių ir Panemunėje, Pagėgių sav.“

(Nr. 05.1.1-APVA-V-006-01-0006)

Bendra projekto vertė – 2.193.607,23 Eur

Paramos lėšos – 2.003.605,37 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 190.001,86 Eur

Laikotarpis – 2018-2021

Projekto tikslas – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones apgyvendintose potvynio grėsmės teritorijose, siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą. Projekto metu įrengtas naujas pylimas Panemunės mieste ir planuojama įrengti pylimą Šilgalių kaime, dabar vyksta projektavimo paslaugos.

  

-------------------------------------------------------------

 

Įgyvendinamas projektas „Institucinės globos pertvarka Pagėgių savivaldybėje“ (Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0014)

Bendra projekto vertė – 143.325,15 Eur

Paramos lėšos – 109.946,00 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos)

Savivaldybės lėšos – 33.379,15 Eur

Laikotarpis – 2019.11.20-2021.11.30

Siekiant pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams, reikalinga steigti bendruomeninius vaikų namus (BVGN) bei plėtoti vaikų dienos centro (VDC) tinklą. Šiuo tikslu Pagėgių savivaldybėje  įsteigtas BVGN 8 vaikams (esantys Šviesos g. 5 Mažaičių k. Stoniškių sen. Pagėgių sav.) ir naujas VDC (esantis Šereikos g. 7 Vilkyškių miestelyje, Pagėgių sav.), kuriame galės lankytis iki 20 vaikų. Projekto metu įsigyti baldai ir įranga socialinėms paslaugoms teikti.

 

------------------------------------------------------- 

 

Įgyvendinamas projektas „LT-PL bendradarbiavimo stiprinimas krizių valdymo ir saugumo srityse

(Nr. LT-PL-5R-348)

Projekto vykdytojas – Dobzyniewo Duze valsčius (Lenkijos Respublika) (lyderiai partneriai (vedantieji))

Projekto partneriai – Pagėgių savivaldybės administracija.

Bendra projekto vertė – 997.944,65 Eur

Paramos lėšos – 848.252,94 Eur (Europos Sąjungos (ES) dalis (iš ERDF 85%))

Projekto partnerių indėlis (15 %) – 149.691,71 Eur.

Projekto vertė, tenkanti Pagėgių savivaldybės administracijai – 502.995,35 Eur paramos, ES dalis (iš ERDF 85 %) – 427.546,04 Eur., Pagėgių savivaldybės administracijos indėlis (15 %) – 75.449,31 Eur.

Laikotarpis – 2020.12.01-2022.11.30

Projekto tikslas – sustiprinti gyventojų gebėjimą greitai reaguoti ištikus krizei, turėti pastatą, skirtą krizės ir pandemijos atveju, įsigyti specialią transporto priemonę su būtinų cheminių priemonių rinkiniu pandemijos (krizės) metu. Taip pat  įsigyti kaukių, respiratorių, defibriliatorių, specialios aprangos, pirštinių, dezinfekcinių skysčių bei profesionalaus 3D spausdintuvo, skirto medicininei įrangai (kaukėms, pirštinėms, skydeliams) spausdinti  – kas padidins rezervą nenumatytiems atvejams ateityje.

 

-------------------------------------------------------- 

Įgyvendinamas projektas „Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje

(Nr. 05.5.1-APVA-R-019-71-0004)

Bendra projekto vertė – 379.456,66 Eur

Paramos lėšos – 308.590,17 Eur (Finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis)

Savivaldybės lėšos – 70.866,49 Eur

Laikotarpis – 2017-2021

Projekto tikslas – didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekto metu: pakoreguotas  bendrasis planas, sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis, sutvarkyti Panemunės miesto Užlenkio ežero krantai ir pakrantės, likviduotas kraštovaizdį teršiantis bešeimininkis pastatas Panemunės mieste. Vienas bešeimininkis statinys Pagėgių sav. Bardinų k. dar bus likviduojamas. Nupirkta įranga: krūmapjovė (1 vnt.), vejapjovė (1 vnt.) ir vejos pjovimo traktoriukai (2 vnt.).

 

--------------------------------------------------
 
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27280102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
Kovas
    2023     

Prisijungimas gyventojams